fbpx

Ljudkonsult och utredning

Innan ett projekt tar vid föreslår vi en ljudutredning. Vi besöker er och på plats ser över lokalerna. Därefter kan vi presentera ett genomarbetat förslag för hur en ljudanläggning kan se ut. Om ni har en ljudanläggning som behöver uppgraderas eller ses över kan vi erbjuda några förslag.

Konsult

Som ljudkonsult är vi byggföretag och elkonsulter behjälpliga att räkna ut och dimensionera ljudanläggningar och hörslingor. Det sker ofta långt innan byggstart.

God service

För oss är det minst lika viktigt med god service och en ljudanläggning som hela tiden fungerar som den ska, just därför har vi genom åren utvecklat ett mycket effektivt serviceavtal vi använder oss. I samband med em ljudutredning tar vi fram en prisvärd lösning till er. 

Om möjlighet finns besöker vi er för att samla ihop allt vi behöver veta innan projekteringen kan börja.

Vi kvalitetssäkrar

Om ni har teknik så som en hörslinga installerad erbjuder vi uppmätning och certifiering av hörslingan. Ni får efter det ett dokument med alla värden som ni kan komplettera era handlingar med. Om något behöver justeras eller kompletteras kan vi ofta på plats lösa det.

Tidigare uppdrag som konsulter

Kulturcentrum Sandviken

Kulturcentrum i Sandviken har fått en ny hörslinga. Vi valde teknik från Ampetronic. Utskjutbara gradänger gjorde att vi fick specialanpassa all kabeldragning. Efter uppmätning fick vi ett väldigt bra resultat. Skillnaden mot den tidigare perimeterslingan är stor.

Läs mer »

Årsunda kyrka

Ett kraftigt åsk- och blixtväder slog ut hela ljudanläggningen i Årsunda kyrka. Vi installerade nya förstärkare för högtalarna och hörslingan. Valet föll på en Ampetronic C7 till slingan och en Powersoft Mezzo för högtalarna. En rejäl kvalitetshöjning sen tidigare.

Läs mer »

Undervisning i ljudteknik

Vi har föreläst om ljudteknik för studenterna på Gamleby TV-produktion. Allt från grundläggande ljudteknik, trådlösa mikrofoner och ljudbehandling av avhandlats. Vi höll även en specialkurs i lödteknik.

Läs mer »

Österfärnebo kyrka

Styrningen av ljudsystemet i Österfärnebo kyrka behövde en uppdatering. Vi installerade ett nytt mixerbord och en ny hörslingeförstärkare. Allt monterades i ett snyggt rack. Systemet programmerades för att enkelt styras av alla i personalen. Ordning och reda i rackskåpet!

Läs mer »

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi utrustade SPSM i Gävle med ny konferensteknik. Trådlösa mikrofoner, högtalare, projektor, hörslinga och styrning till det. Resultat blev ett klart och tydligt ljud i både högtalare och hörslinga – helt anpassat för de höga krav som ställs på den har typen av specialundervisning.

Läs mer »

Mätning av metallförlust

Att veta vilken metallförlust en slinga får är avgörande för rätt val av slinga och förstärkare. Vid mätning av metallförslust lägger vi ut en testslinga, mäter upp fältstyrkan inom given yta. Det värdet använder vi vid simulering av rummet och an leverera rätt ritning och support för vidare installation.

Läs mer »