fbpx

Så fungerar en hörslinga

Behöver du hjälp med hörslinga eller hörhjälpmedel? Då har du kommit helt rätt. Gävle Ljud är ett av landets ledande företag som erbjuder projektering, installation och uppmätning av en hörslinga.

Så här fungerar en hörslinga.

Hörslinga, teleslinga, hörselslinga, T-slinga, Hearing Loop är många namn på samma hjälpmedel för hörselskadade.

Hörslinga är ett system för överföring av ljud från en ljudkälla till ett hörselhjälpmedel. Ljudkällan är ofta en mikrofon och hörselhjälpmedlet en hörapparat. En hörslinga är i sin enklaste form en kabel som monteras runt väggarna i en lokal. Den kan även monteras i taket eller i golvet för att täcka in önskad yta. Kabeln ansluts till en hörslingeförstärkare som tillsammans med slingkabeln alstrar ett magnetfält. Det upptas i sina tur av en spole i hörapparaten. Spolen som kallas T-spole omvandlar tillbaka magnetfältet till hörbart ljud anpassat för örat.

En hörslinga måste alltid få en extern ljudsignal. Om en hörslinga finns i klassrum måste den som talar alltid prata i en mikrofon – ofta en trådlöst headmic. Ljudet behöver inte gå ut genom vanliga högtalare men för att nå slingförstärkaren måste mikrofonen vara på. Frågor som ställs av deltagare måste talas in i en mikrofon, ofta trådlös, som skickas runt i lokalen. Hörapparater i T-läge hör bara det ljud som kommer från hörselslingan.

I miljöer som konferensrum kan med fördel takmikrofoner användas som med rätt inställning tar upp talet i rummet och skickar det vidare till T-slingan. Med dagens mötesteknik där deltagare kan finnas med på distans via Teams, Zoom och liknande lösningar är det viktigt att även dessa ljudkällor når teleslingan. Det är av stor vikt att en ren och tydlig ljudsignal når hörslingan. Är mikrofonerna felinställda kan hela rummet låta ”simmigt” och omöjligt för en hörapparatbärare att höra.

Fördelar med hörslingor

En hörslinga kan förmedla ljudet till merparten av dagens hörselhjälpmedel. Rätt inställd uppfattar hörapparatsbäraren ett tydligt och rent ljud utan bakgrundsstörningar. Ljudkvaliteten upplevs ofta lika bra var i rummet du än sitter.  Det finns ingen begränsning av antal användare, bara de fysiskt får plats inom slingan i lokalen. Användare pekas inte ut då de själv styr över sin hörapparat. Du behöver inte kontakta lokalansvarig får att låna extern utrustning i form av halsslinga.

När slingan väl är installerad krävs minimalt med underhåll. Det förutsätter en korrekt installation som mäts upp och certifieras. De nästan obefintliga underhållskraven gör att en hörslinga är en mycket kostnadseffektiv lösning i offentliga lokaler där människor kommer och går och har rätt att vara delaktiga i aktiviteterna

Om ett rum tillfälligt behöver en hörslinga är det ofta fördelaktigt att hyra en portabel slinga. Kontakta oss för olika paket.

Tänk på det här innan valet faller på en hörslinga:

En hörslinga kräver en omfattande installation för komma till sin rätt. Det är viktigt att slingan projekteras på rätt sätt. Kontakta alltid oss för rådgivning. Vi besöker er på plats och mäter upp lokalen för att kunna leverera bästa möjliga lösning. Val av slinga, val av slingförstärkare och typ av kabel är helt avgörande för en godkänd slinga.

Det går inte att skapa fullständig sekretess med en hörslinga. Alternativet för fullständig sekretess är ett IR-system.

T-spolen är känslig för andra elektromagnetiska störningar. Det hjälper inte med IR- och FM-system då dessa fortfarande tas upp med T-spolen via en halsslinga.

Normer och standarder för hörslingor

Det finns flera standarder, lagar och riktlinjer som en hörslinga måste följa för att vara godkänd. Syftet är att säkerställa att slingan har rätt täckning i lokalen och att framför allt tal hörs tydligt i hela frekvensregistret. Standarden för hörslingor heter IEC60118-4 och för slingförstärkare IEC 62489-1. När dessa standarder uppfylls kan du som beställare vara trygg att hörslingan uppfyller diskrimineringslagen och Boverkets Byggregler (BBR).

När du beställer en hörslinga från Gävle Ljud kan du vara helt trygg med att dessa normer kommer uppfyllas. Du får alltid ett besiktningsprotokoll som ett kvitto på godkänd anläggning. Om någon del av lokalen är ”omöjlig” skapar vi en anvisningskarta. Det sker om någon extern störkälla inte går att avvärja.

Symboler och anvisningar för hörslingor

Den här symbolen anger att lokalen är utrustad med en hörslinga. De som bär hörapparat kan då tillgodogöra sig det som sägs i klassrummet, på teatern eller konferensen. Hörapparaten ställs i T-läge för att enbart höra ljudet i slingan. I kyrkor kan vissa hörapparatbörare uppfatta ljudet tydligare än normalhörande och valet av sittplats är helt fritt.

Skylt för hörslinga och hörslingor

Vi har installerat hörslingor åt:

Elite Grand Hotel

Elite Grand Hotel i Gävle behövde tillfälligt utrusta ett konferensrum med en hörslinga. Vi levererade en portabel slinga som vi kopplade in och mätte upp. Efter konferensen monterade vi ner. Enkelt och smidigt!

Läs mer »

Björksätra kyrka

Björksätra kyrka i Sandviken har problem med hörslingan. Vi mätte upp den och gjorde några justeringar på förstärkaren och efter det har tydligheten bivit avsevärt bättre.

Läs mer »

Kulturcentrum Sandviken

Kulturcentrum i Sandviken har fått en ny hörslinga. Vi valde teknik från Ampetronic. Utskjutbara gradänger gjorde att vi fick specialanpassa all kabeldragning. Efter uppmätning fick vi ett väldigt bra resultat. Skillnaden mot den tidigare perimeterslingan är stor.

Läs mer »

X-trafik

X-trafiks tåg har problem med hörslingorna. Vi har startat en utredning och driver ett projekt för att åtgärrda och uppdatera tekniken ombord.

Läs mer »

Årsunda kyrka

Ett kraftigt åsk- och blixtväder slog ut hela ljudanläggningen i Årsunda kyrka. Vi installerade nya förstärkare för högtalarna och hörslingan. Valet föll på en Ampetronic C7 till slingan och en Powersoft Mezzo för högtalarna. En rejäl kvalitetshöjning sen tidigare.

Läs mer »

Träffpunkt Hamrånge

Samlingssalen i det även kallas ”Vita villan” i Bergby saknade ljudanläggning och hörslinga. Tillsammans med Bravida installerade vi en komplett anläggning där fokus var användarvänlighet. Tack vara en anpassad touchskärm med endast volym upp och ner kan alla använda ljudsystemet.

Läs mer »